Hitta våra monteringsanvisningar här.

Om du har ytterligare frågor gällande montering av din klädstång, tveka inte att kontakta oss på mejl eller telefon.